Privacyverklaring

Algemeen Nieuws Nederland hierna te noemen ANN biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

1. Voor wie geldt dit privacystatement?
2. Welke persoonsgegevens gebruikt ANN?
3. Voor welke doelen verwerkt ANN persoonsgegevens?
4. Uw rechten/ Inzageverzoek

ANN hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op ANN rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:
Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor het uitvoeren van onze taken en voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens de ANN uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van de ANN persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming:
In alle gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen, leggen wij hieronder uit.

Welke persoonsgegevens gebruikt ANN?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, en e-mailadres.

ANN verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de soort dienst of product die u gebruikt:

Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam en/of e-mailadres.

Gegevens over uw deelname aan periodieke acties: Dit zijn gegevens zoals uw deelname aan een prijsvraag, een donatie, een veiling of de gegevens over uw verjaardag of die van een ander.

Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan ANN-websites en apps via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Apparaatgegevens: Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel identifier, schermresolutie, type en versie browser en besturingssysteem.

ANN ID en ANN Start Plus gegevens
Naast bovenstaande gegevens, worden bij gebruik van ANN ID de volgende gegevens verwerkt:

Accountgegevens: Dit zijn de gegevens die u nodig heeft om een account aan te maken en daarmee in te loggen op een website van ANN, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.

Favoriete muziek, films en programma's: Dit zijn de gegevens die u opslaat over uw favoriete muziek, films en programma's bij ANN.

Leeftijd: deze gegevens kunnen optioneel worden ingevuld.

Gebruiksgegevens ANN ID: Dit zijn gegevens over het gebruik van de verschillende diensten van ANN wanneer de gebruiker is ingelogd op zijn ANN id. Denk hierbij aan gegevens over de webpagina's van ANN die zijn bezocht en welke video's zijn bekeken of waar u bent gestopt met kijken in een uitzending om later van dat punt te kunnen beginnen met verder kijken.

Voor welke doelen verwerkt ANN persoonsgegevens?

Wanneer u een ANN id account aanmaakt of onze newsletter volgt, gebruiken wij uw contactgegevens en inloggegevens, opgeslagen favoriete programma's, apparaat gegevens en gebruiksgegevens om het gebruik te optimaliseren, om persoonlijke aanbevelingen te kunnen doen en zodat u op verschillende apparaten verder kunt kijken.

Contactformulieren
Via de website van ANN kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over nieuws. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Prijsvragen
ANN organiseert regelmatig prijsvragen. Wanneer u hieraan meedoet, verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Op onze website word regelmatig acties georganiseerd zoals prijsvragen, stemmen op uw favoriete muziek en bieden op producten en diensten en het delen van een verjaardag of iemand feliciteren.

Nieuwsbrieven
Via de websites kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld informatie over omroepactiviteiten, enquêtes en interessante informatie over gerelateerde onderwerpen. Met het aanmelden voor een nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres. Wanneer u uitschrijft worden uw gegevens vernietigd.

Bellen, berichten en foto's sturen naar de redactie
Bij het emailen naar de redactie kunt u reageren op nieuws en meedoen met verschillende acties zoals prijsvragen. Hierbij gebruiken we uw contactgegevens. Wanneer u via uw apparaat foto's, video's of tekstberichten met ons deelt verwerken wij naast uw contactgegevens, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres, deze foto's, filmpjes, apps, sms en mms berichten.


ANN Publieksonderzoek
Om te weten wat u vindt van ons aanbod en dienstverlening (bijv. ondertiteling) laat ANN regelmatig onderzoeken uitvoeren onder het Nederlands publiek. De hierbij verzamelde persoonsgegevens worden alleen voor dat doel gebruikt en nooit gedeeld met externe partijen. Bij alle communicatie kunt u ervoor kiezen niet langer deel te nemen en uw gegevens te laten verwijderen.

ANN op sociale media
ANN heeft een aantal sociale media-accounts: op Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. U kunt reacties of ‘likes' plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. De ANN verwerkt geen persoonsgegevens van u via sociale media. ANN verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes' bij een bericht om het bereik van ANN te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Om zoveel mogelijk publiek te bereiken, houdt ANN u graag op de hoogte van programma's van de Nederlandse publieke omroep. Dat doen wij ook via advertenties op Facebook, Twitter en Instagram. ANN bepaalt hierbij vooraf een doelgroep, zonder dat daarbij persoonsgegevens worden verwerkt. De advertenties worden door Facebook en Instagram aangeboden aan hun gebruikers die tot de doelgroep behoren. ANN verstrekt dus geen persoonsgegevens aan Facebook en Instagram. Er worden door Facebook en Instagram wel door hen verzamelde persoonsgegevens verwerkt om de advertenties te vertonen en bij te houden welke advertentie u als gebruiker heeft gezien. Zo krijgt u niet steeds dezelfde advertentie.


Klikgedrag en Cookies
Dit betreft persoonsgegevens ten behoeve van het meten van klikgedrag. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de omroepplayer.

De cookies die door de meetbureaus worden geplaatst dan wel uitgelezen verzamelen informatie over het aantal gebruikers en het kijkgedrag van de gebruikers van onze websites en apps onder andere door het vastleggen van het IP-adres en/of het identificatienummer van je tablet of smartphone.


Om uw verzoek in behandeling te nemen moet ANN uw identiteit kunnen vaststellen, u kunt dit doen door een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Hierbij verzoeken we u uitdrukkelijk uw pasfoto onherkenbaar en uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. U kunt op de site van de Rijksoverheid nalezen hoe u dit kunt doen. Na het vaststellen van uw identiteit worden de kopieën direct vernietigd.

Links naar andere websites
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. ANN is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Openbare netwerken
ANN maakt u attent op het volgende. Wanneer u verbinding maakt via een openbaar (wifi-) netwerk kunnen onbevoegden de informatie volgen die wordt uitgewisseld tussen uw computer/telefoon en het openbare netwerk. Dit kan vergaande gevolgen hebben, als deze gegevens o.a. wachtwoorden, inloggegevens of andere gegevens kunnen bevatten. De gevolgen kunnen variëren van inbraak op de computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of accounts. Voer dus geen belangrijke persoonlijke activiteiten uit via openbare netwerken, zoals inloggen op persoonlijke accounts.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Functionaris voor gegevensbescherming ANN

Bij ANN is een functionaris voor gegevensbescherming (FG) werkzaam die toezicht houdt op de naleving van de AVG door ANN. De FG is bereikbaar per email.

ANN
T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming:
[email protected]

Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met de ANN via het contactformulier of mail naar [email protected]

Laatst bijgewerkt op 30 november 2019